ÜRÜNLER

e-İrsaliye

Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde, e-İrsaliyeye tabi olan firmalar, tüm e-İrsaliye oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini Nebim V3 e-İrsaliye uygulaması ile gerçekleştirebilir.e-İrsaliye ve Entegratör Ayarlarını Parametrik Olarak Yapabilme

e-İrsaliye uygulaması için hangi entegratör firma ile çalışılacağı ve hangi tarih itibari ile düzenlenecek irsaliyelerin e-İrsaliye olacağını belirleyebilirsiniz.

e-İrsaliye’ye Tabi Olan Cari Hesapların Belirlenmesi

e-İrsaliyeye tabi olan karşı firmaların, e-İrsaliyeye tabi olup olmama durumlarını cari hesap kartında işaretleyerek, e-İrsaliye’ye tabi olanlarla yapılacak olan işlemlerin otomatik olarak e-İrsaliye olarak gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.


e-İrsaliye’nin Üzerinde Bulunması Gereken Zorunlu Alanların Tanımlanması

Araç tanımlaması, sürücü tanımlaması, tanımlı araçlara tanımlı sürücülerin atanması ve irsaliye üzerinde ilgili irsaliyelerin sevkiyatını yapan araç ve sürücü bilgilerinin tanımlamasını gerçekleştirebilirsiniz.


e-İrsaliye Oluşturma ve Gönderme İşlemleri

e-İrsaliye olarak düzenlenmiş satış irsaliyeleri, alış iade irsaliyeleri, mağaza sevkiyat irsaliyeleri ve farklı lokasyonlarda bulunan depolar arası transfer hareketleri kontrol edilerek, Nebim V3 e-İrsaliye servisi ile entegratör firmaya gönderebilirsiniz.

Gelen e-İrsaliye’lerin Kabul Edilmesi

e-İrsaliye uygulamasına tabi tedarikçilerden ve firmalardan gelen e-İrsaliye’ler, firmanın kendi mağazaları veya farklı lokasyonlardan gelen e-İrsaliye’ler Nebim V3 e-İrsaliye servisi ile kabul edebilirsiniz.

Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi

Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi

e-Mutabakat

e-Mutabakat

Banka İşlemleri ve Entegrasyonları

Banka İşlemleri ve Entegrasyonları

e-Fatura

e-Fatura

e-Arşiv

e-Arşiv

Maliyetlendirme ve Maliyet Düzenleme

Maliyetlendirme ve Maliyet Düzenleme

e-Beyanname ve e-Defter

e-Beyanname ve e-Defter

Maliyet Merkezleri Yönetimi

Maliyet Merkezleri Yönetimi

Bütçe Yönetimi

Bütçe Yönetimi

Sabit Kıymetler

Sabit Kıymetler

TFRS

TFRS

DEMO TALEP ET
Bilgi almak ve demoları izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.
gönderiliyor...
Mesai Saati Demo