ÜRÜNLER

e-Arşiv

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen ve 1.1.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve kapsama giren firmalar için zorunlu olan elektronik arşiv (e-Arşiv) uygulaması kapsamında belirlenen standartlara uygun olarak toptan, perakende ve e-ticaret satışlarından doğan e-Arşiv faturalarınızı Nebim V3 ile düzenleyebilirsiniz.
Nebim V3 e-Arşiv Uygulamasını Keşfedin


    Neden e-Arşiv
    Neden Nebim V3 e-Arşiv
    Perakende Satışlarda e-Arşiv Faturası,
    e-Ticaret Satışlarında e-Arşiv Faturası
    Toptan Satışlarda e-Arşiv Faturası


Neden e-Arşiv

    Uluslararası standartlara uygunluk
    Operasyonel etkinlik, güvenlik ve tutarlılık
    Hızlı fatura oluşturma ve gönderme
    Elektronik denetime uygunluk
    İş gücü, arşivleme ve kağıt fatura basım, gönderim maliyetlerinde tasarruf


Neden Nebim V3 e-Arşiv

    Perakende, e-Ticaret, toptan satış, konsinye satış, bayi satış, masraf ve alış iadesi gibi, firmanızın tüm satış süreçlerinize ait e-Arşiv faturalarını aynı platform üzerinde entegre bir şekilde kolaylıkla yönetebilirsiniz.
    Perakende mağazalarınızda e-Arşiv faturası oluşturup müşteriniz mağazadan ayrılmadan e-Arşiv faturasını verebilirsiniz.
    Tüm e-Arşiv fatura oluşturma ve kabul süreçlerinizi mevzuatın gereksinimlerine uygun, hızlı ve güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz.


Toptan Satış e-Arşiv Faturası

Nebim V3’te e-Fatura'ya tabi firmalara satış yapıldığında e-Fatura düzenlenirken, e-Fatura'ya tabi olmayan firmalara ve tüketicilere satış yapıldığında ise e-Arşiv faturası düzenlenir. E-Arşiv faturası düzenlendiğinde, e-Arşiv faturası bilgilerinin gönderileceği e-mail adresi sorulur. Bu e-mail adresi müşteri kartına varsayılan olarak girilen e-Arşiv e-mail adresi olup, fatura ekranındayken yeni e-mail adresi girişi de yapılabilir. Nebim V3'te oluşturulan e-Arşiv faturası, özel entegratöre anlık olarak gönderilir ve e-Arşiv numarası alınarak özel entegratör tarafından mali mühür ile imzalanır. Özel entegratör Nebim V3'e mühürlenmiş e-Arşiv faturasını gönderir ve fatura “Nebim V3 e-Arşiv görüntüleyicisi” ile görüntülenerek düz kağıda döküm alınır. Müşteri talebine göre e-Arşiv faturası elektronik ortamda e-mail olarak da gönderilebilir.Perakende Satış e-Arşiv Faturası

Perakende müşteriye (tüketici) fatura düzenlendiğinde e-Arşiv fatura bilgilerinin gönderileceği e-mail adresi sorulur. Bu e-mail adresi müşteri kartına varsayılan olarak girilen e-Arşiv e-mail adresi olup, fatura ekranındayken yeni e-mail adresi girişi de yapılabilir. Nebim V3'te oluşturulan e-Arşiv faturası entegratör firmaya anlık olarak gönderilir ve parametreye göre e-Arşiv numarası alınarak entegratör firma tarafından mali mühür ile imzalanır. Entegratör firma anlık olarak Nebim V3'e mühürlenmiş e-Arşiv faturasını gönderir ve e-arşiv faturası Nebim V3 e-Arşiv görüntüleyicisi ile görüntülenerek düz kağıda döküm alınır. Müşteri talebine göre e-Arşiv faturası elektronik ortamda da gönderilebilir. e-Arşiv faturasının ve Yeni Nesil ÖKC bilgi fişinin eşleştirilmesi gerekmektedir. Nebim V3; hem e-Arşiv Özel Entegratörü, hem de Yeni Nesil ÖKC ile anında entegre olmakta ve mali mühürle imzalanan e-Arşiv faturası ve ÖKC bilgi fişi bilgilerini anında diğer sisteme aktarmaktadır. Nebim V3 sayesinde; Yeni Nesil ÖKC’de bilgi fişi ve kredi kartı slip'i basılırken, e-Arşiv faturası da fatura printer’ında düz kağıda basılabilmektedir.e-Ticaret Satışlarında e-Arşiv Faturası

e-Arşiv’e tabi olup internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda kağıt çıktının sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir. Ayrıca, e-Arşiv kapsamında internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek faturalarda yer alması gereken zorunlu bilgiler bulunmaktadır. Satış işleminin yapıldığı web adresi, ödeme şekli, ödeme aracısı adı, ödeme tarihi, gönderini taşıyana ait VKN/TCKN bilgisi, satışa konu malın gönderildiği tarih, web adresi ve iade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar bilgilerinin bulunması zorunlu olup fatura üzerinde ayrıca “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır” ifadesine yer verilecektir. İnternet üzerinden yapılan satışlar için oluşturulan faturaların serisi e-Fatura ve diğer e-Arşiv’den farklı olmak zorundadır. Ayrıca; müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alacak, iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satana geri gönderecektir. Nebim V3, e-ticaret satışlarında e-Arşiv faturası düzenlemek üzere, e-ticaret web sitesi sağlayıcılarıyla entegrasyonu sağlayan Nebim V3 Integrator’a gerekli ilaveleri yapmıştır. E-ticaret web sitesi yöneticilerinin Nebim V3 ile entegrasyonlarını Nebim V3 Integrator’a taşımaları ve kendi sistemlerinde gereken güncellemeleri yapmaları yeterli olacaktır.Nebim | Özel Entegratör İş Ortaklıkları

Nebim; Nebim V3'ün fatura düzenlenen tüm uygulamalarında e-Arşiv ve e-Fatura’yı desteklemektedir. Bu uygulamalara; mağazalarda perakende satış gerçekleştiren Nebim V3 POS, toptan kanalında satış gerçekleştiren Nebim V3 ERP ve e-Ticaret faturalarının düzenlenmesi için B2x e-ticaret sistemleri ile entegrasyon sağlayan uygulamalar dahildir.

    Doğan e-Dönüşüm
    Edoksis (SABANCI DX)
    eFinans
    FIT

ile iş ortaklıkları gerçekleştirmiş olup, Nebim V3’ün fatura düzenleyen tüm uygulamalarını bu özel entegratörlerin servisleri ile entegre etmiştir.


Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi

Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi

e-Mutabakat

e-Mutabakat

Banka İşlemleri ve Entegrasyonları

Banka İşlemleri ve Entegrasyonları

e-İrsaliye

e-İrsaliye

e-Fatura

e-Fatura

Maliyetlendirme ve Maliyet Düzenleme

Maliyetlendirme ve Maliyet Düzenleme

e-Beyanname ve e-Defter

e-Beyanname ve e-Defter

Maliyet Merkezleri Yönetimi

Maliyet Merkezleri Yönetimi

Bütçe Yönetimi

Bütçe Yönetimi

Sabit Kıymetler

Sabit Kıymetler

TFRS

TFRS

DEMO TALEP ET
Bilgi almak ve demoları izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.
gönderiliyor...
Mesai Saati Demo