ÜRÜNLER

Sabit Kıymetler

Sabit kıymetlerinizi, barkod, fotoğraf, sigorta, alış, satış bilgileri, personel zimmetleme detayında takip edin. Amortisman hesaplamalarınızı VUK ve TMS16'ya göre ayrı ayrı yapınTüm sabit kıymetlerinizi istediğiniz sayıda açabileceğiniz özellikler ile gruplandırarak raporlayabilirsiniz. Sabit kıymetler için barkod oluşturabilir ve fotoğraflar kaydedebilirsiniz. Bu sayede sabit kıymetin zaman içerisindeki durumunu fotoğraflarla da takip edebilirsiniz. Maddi, gayri maddi, finansal, bina/arsa gibi farklı sabit kıymet tipleri tanımlayabilirsiniz. Sabit kıymet sigorta bilgilerini, sigortacı firma, sigorta tipi, sigorta süresi, poliçe numarası ve kapsamı gibi detaylarla izleyebilirsiniz. Sabit kıymet giderlerini takip edebilir, gider faturası ile eşleştirerek, giderin yeniden değerlemeye tabi olup olmadığını seçebilirsiniz. Sabit kıymetleri personele zimmetleyebilirsiniz.

Bu sayede üzerine sabit kıymet zimmetli olan personelin programda işten çıkış işleminin gerçekleştirilmemesini sağlayabilirsiniz. Yeniden değerlendirme ve amortisman hesaplamalarını VUK ve TM16'ya göre ayrı ayrı yapabilirsiniz.

Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi

Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi

e-Mutabakat

e-Mutabakat

Banka İşlemleri ve Entegrasyonları

Banka İşlemleri ve Entegrasyonları

e-İrsaliye

e-İrsaliye

e-Fatura

e-Fatura

e-Arşiv

e-Arşiv

Maliyetlendirme ve Maliyet Düzenleme

Maliyetlendirme ve Maliyet Düzenleme

e-Beyanname ve e-Defter

e-Beyanname ve e-Defter

Maliyet Merkezleri Yönetimi

Maliyet Merkezleri Yönetimi

Bütçe Yönetimi

Bütçe Yönetimi

TFRS

TFRS

DEMO TALEP ET
Bilgi almak ve demoları izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.
gönderiliyor...
Mesai Saati Demo