ÜRÜNLER

TFRS

Müşteri ve Tedarikçilerinizin borç, alacak, bakiye takibini yapın. Borç alacak kapama işlemleri ile bakiye yaşlandırmalarınızı görün. Dinamik kredi limitleri belirleyin ve kredi limit aşım kontrolleri koyun.Yeni TTK' ya göre faturaların reeskont düzeltmeleri, reeskont fişi oluşturma ve çalışanların kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılması işlemlerini TMS' ye göre yapın.

TFRS uygulamalarına tabi olan firmalar veya kayıtlarını TFRS'ye uygun olarak tutmak isteyen firmalar muhasebe kayıtlarını Nebim V3 muhasebe sisteminde takip edebilir.

Bu kapsamda düzeltmeye tabi işlemleri TFRS uyumlu olarak muhasebe kayıtlarınızı tutabilir, TFRS düzenleme kayıtlarınızı Nebim V3'te oluştururken, mali raporlarınızı TFRSye göre veya Vergi Usül kanununa göre ayrı ayrı düzenleyebilirsiniz.

Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi

Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi

e-Mutabakat

e-Mutabakat

Banka İşlemleri ve Entegrasyonları

Banka İşlemleri ve Entegrasyonları

e-İrsaliye

e-İrsaliye

e-Fatura

e-Fatura

e-Arşiv

e-Arşiv

Maliyetlendirme ve Maliyet Düzenleme

Maliyetlendirme ve Maliyet Düzenleme

e-Beyanname ve e-Defter

e-Beyanname ve e-Defter

Maliyet Merkezleri Yönetimi

Maliyet Merkezleri Yönetimi

Bütçe Yönetimi

Bütçe Yönetimi

Sabit Kıymetler

Sabit Kıymetler

DEMO TALEP ET
Bilgi almak ve demoları izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.
gönderiliyor...
Mesai Saati Demo