MÜŞTERİ GİRİŞİ DEMO TALEBİ

KVKK ve ETK İzinlerinin Yönetimi ve İYS ile Entegrasyon

Birden çok kanaldan işlem yapılan firmalarda (B2C, CRM, SMS, Call Center, vb.), perakende müşterilerin farklı kanallardan bırakmış oldukları KVK ve ETK izin/izin iptallerini ortak bir noktada toplayın ve bu izinleri yönetin.

KVKK ve ETK İzinlerinin Yönetimi ve İYS ile Entegrasyon

İzinli veri tabanı (İVT) çözümleri ile perakende firmalar; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun (ETK) zorunlulukları kapsamında, markalarının Nebim V3 POS kullandıkları perakende satış noktaları, e-ticaret siteleri, kurumsal web siteleri, kullandıkları e-mail ya da SMS gibi toplu iletişim hizmet sağlayıcıları ya da call center uygulamaları örnek olmak üzere birden çok iletişim kanallarından gelen müşterilerinin iletişim ve KVKK izinlerini yönetebilmeyi hedefliyor.

KVKK ve ETK İzinlerinin Yönetimi ve İYS ile Entegrasyonuyla ilgili olarak Nebim V3 kullanıcılarının iki alternatif yöntemi mevcut:

1- Mevzuat uyumu için sadece ETK izinlerinin İYS ile senkronizasyonu

2- Nebim V3’ün harici “KVKK ve ETK İzin Yönetimi” sistemleriyle entegrasyonlar

1 - Mevzuat uyumu için sadece ETK izinlerinin İYS ile Senkronizasyonu

Nebim V3’te mevzuat ile uyumlu izin yönetimi

 • ETK izinlerinin ve retlerinin, İYS’nin beklediği bilgiler ve formatta Nebim V3’te kayıt altına alınması

  • İYS’ye bildirilmesi gereken izin ve ret bildirimleri kayıt altına alınır
  • Nebim V3’te İYS’nin beklediği formatta kayıt altına alınır (Olası bir şikâyette ibraz edebilmek ve İYS ile doğru veri entegrasyonunu sağlayabilmek üzere)
 • Nebim V3’te yeni müşteri kartı açılırken veya kişisel veriler değiştiğinde, Nebim V3’e entegre SMS servisleri üzerinden veya ıslak imza ile izin alma sürecinin tetiklenmesi

  • İzin alma süreçleri, Nebim V3 POS ve Nebim V3 ERP ara yüzleri üzerinde yönetilir
  • Perakende müşteri, toptan müşteri, müşteri adayı, tedarikçi ve firma personel kartı açılırken veya kişisel verileri değiştiğinde, Nebim V3’e entegre SMS servisleri üzerinden OTP gönderimi sayesinde izin alma süreci tetiklenir
  • İzinler, SMS üzerinden OTP gönderimine alternatif olarak, ıslak imzalı formlar ile de alınabilir.

İYS ile, Nebim onaylı tam entegrasyon

 • Hem Nebim hem de İYS iş ortağı olan servis sağlayıcılar ile, Nebim onaylı, Nebim tarafından desteklenen, kapsamlı entegrasyon

  • Nebim iş ortağı firmalarının (Entegre Çözümler) çözümleri
  • Aynı zamanda, İYS tarafından akredite edilmiş, “İYS İş Ortağı” çözümleri
  • Hem Nebim hem de Nebim iş ortakları tarafından birlikte geliştirilmiş, desteklenen, mevzuat değişimleri doğrultusunda geliştirilmeye devam edilen, kapsamlı entegrasyonlar
 • İYS’ye aktarılacak Nebim V3 ETK izinlerinin devir datasının hazırlanması

  • İYS ile karşılıklı veri senkronizasyonuna başlamadan önce, mevcut izinleri İYS’ye bir kereye mahsus ve toplu olarak aktarmak üzere devir datası hazırlanır
  • Hazırlanan devir datası hem Nebim V3 veri tabanına yazılır ve hem de İYS iş ortağına aktarılır
 • Hem Nebim hem de İYS iş ortağı olan servis sağlayıcıları ile Nebim V3’teki ETK izinlerinin ve ret bildirimlerinin devamlı, karşılıklı senkronizasyonu

  • Nebim V3 ile “İYS İş Ortağı” arasında Nebim V3’teki ETK izinleri ve ret bildirimleri devamlı, karşılıklı senkronize edilir

2 - Nebim V3’ün harici “KVKK ve ETK İzin Yönetimi” sistemleriyle entegrasyonlar

Nebim V3’te mevzuat ile uyumlu izin yönetimi

 • KVKK izin ve retlerinin Nebim V3’te kayıt altına alınması

  • Yeni müşteri kartı tanımlanırken veya var olan bir müşteri kartından kişisel veri olarak tanımlanmış alanlardan herhangi bir tanesi değiştirilmek istendiğinde ilgili müşteriden onay istenir
  • Müşteri onay verdiği durumda, kişisel veri olarak tanımlanmış tüm alanlar aktif edilerek veri girişine izin verilir, onay verilmemesi durumunda bu alanlar pasif edilir
  • Var olan müşteri kartı çağırıldığında, müşteri daha önce onay vermedi ve kişisel veri alanlarından en az bir tanesi veri tabanında kayıtlı ise, ilgili müşteri kartında onay alınmadığına dair uyarı mesajı verilerek onay istenir
 • ETK izinlerinin ve retlerinin, İYS'nin beklediği bilgiler ve formatta Nebim V3'te kayıt altına alınması

  • İYS’ye bildirilmesi gereken izin ve ret bildirimleri kayıt altına alınır
  • Nebim V3’te İYS’nin beklediği formatta kayıt altına alınır (Olası bir şikâyette ibraz edebilmek ve İYS ile doğru veri entegrasyonunu sağlayabilmek üzere)
 • Nebim V3’te yeni müşteri kartı açılırken veya kişisel veriler değiştiğinde, Nebim V3’e entegre SMS servisleri üzerinden veya ıslak imza ile izin alma sürecinin tetiklenmesi

  • İzin alma süreçleri, Nebim V3 POS ve Nebim V3 ERP ara yüzleri üzerinde yönetilir
  • Perakende müşteri, toptan müşteri, müşteri adayı, tedarikçi ve firma personel kartı açılırken veya kişisel verileri değiştiğinde, Nebim V3’e entegre SMS servisleri üzerinden OTP gönderimi sayesinde izin alma süreci tetiklenir
  • İzinler, SMS üzerinden OTP gönderimine alternatif olarak, ıslak imzalı formlar ile de alınabilir.

Nebim onaylı tam entegrasyon

 • Hem Nebim hem de İYS iş ortağı olan servis sağlayıcılar ile, Nebim onaylı, Nebim tarafından desteklenen, kapsamlı entegrasyon

  • Nebim iş ortağı firmalarının (Entegre Çözümler) çözümleri
  • Aynı zamanda, İYS tarafından akredite edilmiş, “İYS İş Ortağı” çözümleri
  • Hem Nebim hem de Nebim iş ortakları tarafından birlikte geliştirilmiş, desteklenen, mevzuat değişimleri doğrultusunda geliştirilmeye devam edilen, kapsamlı entegrasyonlar
 • KVKK ve ETK izinlerinin ve retlerinin, Nebim V3, e-Ticaret, toplu SMS/e-Mail gönderimi vs. sistemleri arasında senkronizasyonu ve tüm sistemlerde güncel izin verisiyle çalışabilmesi
 • İYS’ye aktarılacak Nebim V3 ETK izinlerinin devir datasının hazırlanması

  • İYS ile karşılıklı veri senkronizasyonuna başlamadan önce, mevcut izinleri İYS’ye bir kereye mahsus ve toplu olarak aktarmak üzere devir datası hazırlanır
  • Hazırlanan devir datası hem Nebim V3 veri tabanına yazılır ve hem de İYS iş ortağına aktarılır
 • Hem Nebim hem de İYS iş ortağı olan servis sağlayıcıları ile Nebim V3’teki ETK izinlerinin ve ret bildirimlerinin devamlı, karşılıklı senkronizasyonu

  • Nebim V3 ile “İYS İş Ortağı” arasında Nebim V3’teki ETK izinleri ve ret bildirimleri devamlı, karşılıklı senkronize edilir

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email