MÜŞTERİ GİRİŞİ DEMO TALEBİ

Mobil İş Zekası

Nebim V3 Mobil İş Zekası ile perakendeye özgü hazır Dashboard ve raporların sunulduğu, mağaza, ürün, satın alım, üretim, finans, CRM, İK gibi analizlerinizi, esnek filtreleme ve saniyeler süren yüksek sorgulama hızı ile gerçekleştirin.

Hazır Raporlar ve Dashboard'lar:

Nebim'in Microsoft ile yaptığı direk (Tier 1) Cloud Services Provider (CSP) anlaşması kapsamında sunduğu Power BI Pro yazılım altyapısı üzerinde çalışan, sektörel deneyimini katarak geliştirdiği ve perakende sektörüne özel formüller içeren hazır raporlar ve grafikler Dashboard'lar sayesinde Nebim V3'ünüzdeki verileri hızla raporlayıp analiz edebileceğiniz, "kullanımınıza hazır" bir mobil iş zekası çözümünü, sadece günler sürecek kısa bir uyarlama projesi sonrasında canlı kullanıma alabilirsiniz.

Üst Yönetim, Perakende Mağazalar Koordinatörü, Ürün Yöneticisi gibi farklı kullanıcı rolleri bazında tasarlanan hazır Dashboard'lar (gösterge panelleri) sayesinde kullanıcılarınızın özellikle kendi sorumlu oldukları iş süreçlerini ilgilendiren hazır raporlara ve grafiklere kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlayabilirsiniz. Milyonlarca satırı saniyeler içerisinde raporlayabilme ve esnek filtreleme sayesinde yüksek performansta analizler yapabilirsiniz.

Raporlara veya Dashboard'lara notlar eklenebilmesi ve bu notların başka kullanıcılar ile paylaşabilmesi sayesinde karşılıklı analiz yapabilirsiniz.

Ciro ve satış miktarı gibi alışılagelmiş raporlama değerlerinin yanı sıra, özellikle perakende sektöründe öne çıkan brüt marj, brüt marj %, Markup, GMROI (Gross Margin Return on Inventory), GMROF (Gross Margin Return on Footage), ortalama satış fiyatı ve sepet derinliği örnek olmak üzere, perakende sektörüne özgü değerleri analiz edebilirsiniz.

Nebim V3'ünüzdeki verilerin geçen yıl/bu yıl/hedef değişim yüzdelerini istediğiniz filtrelerle istediğiniz kırılımlarda raporlayabilir, analizlerinize en kümülatif değerlerden başlayıp en detay verilere inebilir, ürünlerin fotoğraflarına dahi erişebilirsiniz.

Ciro, brüt marj, ortalama satış fiyatı, satış miktarı, metrekare gibi değerlerin ilişkilerini raporlayabilir, mağazalarınıza giriş yapan günlük ziyaretçi sayılarını, giriş sayıları ile ilişkilendirilmiş ciro/fatura sayısı/sepet derinliği gibi değerlerin geçen yıl ile karşılaştırmalarını analiz edebilir ve bu sayede mağazalarınızın metrekare verimliliklerini ve marka verimliliğinizi ölçebilirsiniz.

Satış personellerinizin, satış adeti, ciro, brüt marj, fatura sayısı vb. değerler göre satış performanslarını analiz edebilir, en iyi ve en kötü satış yapan personellerinizi görebilirsiniz. Aynı zamanda personel satışlarınızın ürün hiyerarşisine göre dağılımını analiz edebilirsiniz.

Müşterilerinizin meslek, eğitim ve yaş gruplarına göre alişveriş yapma oranlarını görebilir, alışveriş yapmayan yeni müşterilerinizi analiz edebilirsiniz.

Çalışan sayısı veya yaş ortalamasına göre çalışanlarınızın, eğitim, kıdem, yaş, cinsiyet, askerlik durumlarını analiz edebilirsiniz.

Üretim depo girişleri, üretim, hammadde ve süreç analizlerini önceki yıllar ile karşılaştırabilir, aylık girişlerin ürün kategorileri, firma ve yıl bazında dağılımlarını görebilirsiniz.

Bütçe/Hedef Karşılaştırmalı Raporlar ve Trend Analizleri:

Nebim V3 ERP'nizdeki değerleri geçen yıllar, sezonlar, aylar, haftalar gibi farklı dönemlerin verileri ile karşılaştırabilirsiniz.

Gerçekleşen değerlerinizi Nebim V3 ERP ve/veya Nebim V3 Merchandise Planlama uygulamalarında belirleyeceğiniz aylık ya da haftalık satış bütçesi, marj veya indirim hedefleri ile karşılaştırabilir ve hedefe göre geride kalan mağazaları, satış kanallarını veya ürünleri kolaylıkla belirleyebilir ve zamanında harekete geçme fırsatı bulabilirsiniz.

Verilerinizi perakende, taksitli, franchise, konsinye, ihracat, toptan, e-ticaret gibi farklı satış kanalları bazında raporlayabilir, analizlerinizde mağaza detayına inebilir, farklı satış kanallarını veya mağazaları birbirleri ile karşılaştırarak birbirlerine kıyasla daha başarılı ya da daha başarısız satış lokasyonlarınızı kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

Mağazalarınızı analiz ederken birebir (Like for Like) mağazalarınızı, açılması veya kapanması planlanan mağazalarınızı ve tadilatta bulunan mağazalarınızı isterseniz ayrı ayrı değerlendirerek en iyi/en kötü satış yapan mağazalarınızı belirleyebilir ve perakende satış kanalınızın haftalık, aylık ve yıllık gerçek büyümesini ölçebilirsiniz.

Ürünlerinizi; Nebim V3 ERP'deki ürün hiyerarşiniz ile aynı yapıda raporlayabilir ya da analizlerinize özel farklı bir raporlama hiyerarşisi kullanabilirsiniz. Analizlerinizde ürün detayına inebilir, ürünlerinizi bu hiyerarşik yapılarda birbirleri ile veya benzer kategoriler ile karşılaştırabilir ve ciro, adet, brüt marj, GMROI, sepet derinliği gibi değerlere göre en iyi/en kötü ürün kategorilerinizi belirleyebilirsiniz.

Ciro, brüt marj, GMROI gibi seçeceğiniz değerleri satış lokasyonlarınızın veya ürün hiyerarşisinizin farklı kırılımlarında raporlarken ve dönemsel veya hedeflere göre karşılaştırırken "trend" analizleri yaparak mağaza veya ürün performansınızın nerede azalıp nerede arttığını kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

Grafikler ve Haritalar İçeren Dashboard'lar Sayesinde Pratik Veri Analizi:

En iyi/en kötü sıralama görselleri, trend grafikleri ve karşılaştırmalı bar grafikleri gibi görsel özellikleri kullanarak veya Pareto analizi gibi yöntemlerden yararlanarak, seçeceğiniz ciro, adet, brüt marj gibi değerlere göre en başarılı mağazalarınızı, ürün kategorilerinizi veya ürünlerinizi diğerlerinden kolaylıkla ayırt edebilirsiniz.

Nebim V3 ERP üzerinde tanımlanan mağaza lokasyon bilgilerinden yararlanarak mağazalarınızın konumların harita üzerinde görebilir, haritalarda istediğiniz bölgelere, şehirlere veya semtlere, odaklanabilir, bütçeye vey hedefe göre geride kalmış mağazaları harita

Dashboard'larının sunduğu farklı renklendirme yöntemlerinden de yararlanarak kolaylıkla belirleyebili ve detaya inerek satış performansı ile ilgili sorunların altında yatan nedenleri analiz edebilirsiniz. Raporlarda satır ve sütunlarda yapılan otomatik

Renklendirmeler sayesinde ortalama değerlerden ya da planlanan hedeflerden uzak kalan mağazaları ürün kategorilerini vb. kolaylıkla fark edebilir, filtrelerde seçebilir, bu seçimleri Nebim V3 İş Zekası'ndaki diğer Dashboard'larda da kullanabilirsiniz.

Kullanıcıların Kendi Veri Analizlerini Bilgi İşlem'den Destek Almaksızın ve Yüksek Sorgulama Hızı ile Yapabilme:

Dashboard'larda ve raporlarda yıl, ay, hafta, gün, 4-5-4 Merchandising takvimi, satış kanalı, bölge, ofis, mağaza, depo, ürün kategorileri, tedarikçi, müşteri gibi filtreler kullanarak ve çözümün sunduğu hiyerarşik filtreleme özelliklerinden yararlanarak Nebim V3'ünüzdeki veriyi istediğiniz esneklikte sorgulayabilirsiniz.

Bir raporda veya Dashboard'da filtreleri düzenledikten sonra başka bir Dashboard ya da rapora geçtiğinizde daha önceki raporda düzenlediğiniz filtreleri tekrardan düzenlemeye gerek kalmaksızın aynı veriyi farklı grafikler ve yöntemler kullanarak analiz etmeye devam edebilirsiniz.

Tut, sürükle ve bırak yöntemi ile istediğiniz formatta ad-hoc raporlar hazırlayabilir, kümülatif bilgiden en alt detay bilgiye inebilir ve çok hızlı sorgulamalar yapabilirsiniz. Bu ad-hoc raporları ve filtre düzenlemelerini daha sonra tekrar kullanmak üzere ya da başka kullanıcılara kullandırtmak üzere kaydedebilirsiniz.

Üzerinde çalıştığınız Dashboard veya raporda başka kullanıcılar ile paylaşmanız gerekeceğini düşündüğünüz bir bulguya rastladığınız zaman, farklı bir arayüz kullanmaya gerek kalmaksızın rapora kendi notlarınızı ekleyebilirsiniz.

Raporun linkini farklı kullanıcılar ile paylaşabilir, onların da kendi notlarını eklemelerini sağlayabilir, ekibinizle bir takım olarak çalışabilir, aynı link üzerinden "birlikte veri analizi" yapabilir ve dip noktaya gelince yapılan analizin son noktasına tekrar notlarınızı yazabilirsiniz.

Nebim V3 İş Zekası'nın sunduğu tüm Dashboard'lara ve raporlara, yukarıda belirtilen filtre düzenleme ve ad-hoc rapor geliştirme özellikleri dahil olmak üzere, kullanımlarında hiçbir farklılık olmaksızın, hem masaüstünüzden, hem Web tarayıcılarınızdan, hem de mobil (tablet) cihazlardan erişebilirsiniz.

Esnek Yetkilendirme Sayesinde Kimin Hangi Veriye Erişebileceğinin Detaylı Belirlenmesi:

Hem Nebim V3 İş Zekası'nın sunduğu hazır Dashboard ve raporları, hem de kendi firmanıza özel geliştirebileceğiniz kendi Dashboard'larınızı farklı departmanların ve kullanıcıların kullanımına açabilirsiniz. Yetkilendirmeyi Active Directory'nizdeki kullanıcılar detayında yaparak hangi kullanıcıların hangi Dashboard'lara ve raporlara erişebileceğini belirleyebilirsiniz.

Kullanıcı bazında yetkilendirmeyi Dashboard/rapor bazında yapmanın yanı sıra, satır ve sütun bazında gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede farklı kullanıcılar için aynı raporların kopyalarını veya türevlerini geliştirmeye gerek kalmaz. Satır bazında yetkilendirme sayesinde hangi kullanıcıların hangi mağaza/ürün grubu/yıl vb. bilgileri görebileceğini belirleyebiilirsiniz. Örneğin, bölge yöneticilerinin sadece kendi bölgelerini sorgulamalarını, mağaza müdürlerinin sadece kendi mağazalarını raporlamalarını, üst yönetimi ise tüm satış rakamlarını analiz edebilmelerini sağlayabilirsiniz.

Sütun bazında yetkilendirme sayesinde ise hazır raporlardaki bazı değerlerin sadece yetkili kullanıcılar tarafından görülmelerini sağlayabilirsiniz. Örneğin, üst yönetimden bir kullanıcının baktığı raporda cironun yanı sıra maliyet değerlerini görmesine imkan tanırken aynı rapora bakan mağaza müdürünün maliyeti görmesini engelleyebilirsiniz.

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email